Systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete (SKUtA) - baserat på dynamisk implementeringsteori : ett verktyg för att fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) i skolan

Författare
Eva-Lena Embretsen
(Eva-Lena Embretsen, Mats Lundgren, Stefan Weinholz.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlags AB Björnen 2018 Sverige, Borlänge 63 sidor 978-91-88528-99-5