Syster Dione och andra berättelser

Författare
Anna Maria Roos
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1907 Sverige, Stockholm [6], 125 sidor.