Systrarna Charlotte och Julie - några gustavianska öden på gott och ont

Författare
Jan Ekermann
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Credendum 2017 Sverige, Norrköping 153 sidor.: ill. 978-91-981569-3-5