Tärna kyrka. Upprustningen 2000 - Antikvarisk kontrollrapport. Västmanlands län, Tärna socken, Sala kommun

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum (2000) Sverige, Västerås 15 sidor.