Tärna kyrka. Utförda arbeten 2001 - Antikvarisk kontrollrapport. Västmanlands län, Tärna socken, Sala kommun

Författare
Rolf Hammarskiöld
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Västmanlands läns museum (2001) Sverige, Västerås 5 sidor.