Tåbb med manifestet

Tåbb är en arbetslös tjugoåring som vandrar omkring och letar efter jobb i depressionens Sverige. För honom betyder arbete inte bara försörjning, utan också en plats i samhället. Han har läst det kommunistiska manifestet som sin bibel och anlägger Marx och Engels syn på allt vad som sker runt omkring honom. Han anser sig vara ett offer för de ekonomiska krafternas spel, utan möjlighet att själv forma sitt liv. På sin väg möte Tåbb många människor. Kringflackande ynglingar som han själv, men med en annan syn på tingen, tvära och arga småborgare, som inte känner solidaritet med honom, myndigheternas representanter, som vill sätta fast honom för lösdriveri. Men också människor som har något positivt att ge honom. Kvinnor som han älsar som den extatiska skogsflickan Anna och hans vackra barndomsvän Kajsa, samt inte minst konstnären Staffan, som öppnar Tåbbs ögon för individens möjlighet att gå sin egen väg i det kollektivstryda samhället. Tåbb med manifestet blev Lars Ahlins debut som författare 1943. Det är en utvecklingsroman där varje modern människa kan finna sina problem genomlysta, och en kärlesroman med glödande scener.

Författare
Lars Ahlin
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Albert Bonniers förlag 2015 Sverige 978-91-0-014610-8
Bonnier 1997 Sverige, Stockholm, Danmark 286 sidor. 18 cm
Litteraturfrämjandet, Elander 1984 Sverige, Stockholm, Kungsbacka 288 sidor. 18 cm
Alba, Rahm 1977 Sverige, Stockholm, Lund 227 sidor. 21 cm
Aldus/Bonnier, Bonnier 1968 Sverige, Stockholm, Stockholm 246 sidor.
1954 Sverige, Stockholm 253 sidor.
Folket i bild 1954 Sverige, Stockholm 254 sidor.
Frihet 1951 Sverige, Stockholm 20 sidor.
Tiden, Rydahl 1949 Sverige, Stockholm, Stockholm 327 sidor.
Tiden 1946 Sverige, Stockholm 315 sidor.
Tiden 1943 Sverige, Stockholm 323 sidor.