Röster i Östergötland - en antologi

Författare
(Göran Hassler.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
En bok för alla 1998 Sverige, Stockholm, Danmark 251 sidor. ill., musiknoter 18 cm
Tiden, Sv. djuptr. 1963 Sverige, Stockholm, Stockholm 220 sidor. ill.
Norstedt 1924 Sverige, Stockholm 259 sidor. : ill.
1916 Sverige, Stockholm 159 sidor.
Norstedt 1913 Sverige, Stockholm 475 sidor. ill.