Tåla - Trygghetsskapande åtgärder för landsbygden

Författare
Tobias Andersson Granberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Linköping University Electronic Press 2010 Sverige, Linköping 96
CARER, Center for advanced research in emergency response, Linköping Univeristy Electronic Press 2010 Sverige, Linköping 95 sidor.