Tålamod och längtan - 30 texter om vuxen tro

Författare
Joel Halldorf
(Joel Halldorf.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Argument cop. 2013 Sverige, Varberg, Lettland 71 sidor. 20 cm 978-91-7315-370-6