Tårar i brudens krona

Författare
Hedwig Courths-Mahler
(Hedwig Courths-Mahler övers.: K. Strandberg)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
B. Wahlström 1977 Sverige, Stockholm 160 sidor. 18 cm 91-32-41523-0
Kometförl. 1961 Sverige, Stockholm 253 sidor.