TPM - ett arbetssätt för stärkt konkurrenskraft

Författare
Berndt Johansson
(Berndt Johansson, Christer Nord.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1996 Sverige, Mölndal 38 sidor.