TPM - one way to increased competitiveness - examples from a mediumsized company

Författare
Berndt Johansson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IVF 1996 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Mölndal 38 sidor., 7 ref.