TPM - Total Productive Maintenance med erfarenhet från Volvo

Författare
Christer Nord
(Christer Nord, Bengt Pettersson, Berndt Johansson illustrationer: Henrik Persson och Nicolas Krizan.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Institutet för verkstadsteknisk forskning (IVF, Idrottens grafiska i Göteborg 1997 Sverige, Mölndal, Mölnlycke [16], 462 sidor. ill., diagr., tab. 31 cm
1996 Sverige, Mölndal 38 sidor.