Ta beslut om: Att ta betalt på nätet

Författare
Johan Hjelm
(Johan Hjelm, Christer Berg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Decideon 2006 Sverige, Stockholm 138 sidor.