Tabbila leleda

Författare
(Transl. into the language of Kunama by Maria Nilsson and Olle Hagner.)
Språk
Nilo-sahariskt språk
Förlag År Ort Om boken ISBN
Evangelical mission 1955 Sverige, Stockholm a Kunama 179s