Tabeller till omräkning af spannmålspriser i cent pr bushel, dollar pr 1000 kg och kronor pr 100 kg

Författare
Artur Winberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1914 Sverige, Helsingborg