Tables of eigenmodes for vibrating uniform one-span beams

Författare
Bengt Åkesson
(Bengt Å. Åkesson & Harald Tägnfors.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1971 Sverige, Göteborg [3], 20 sidor., [140] tab.-s.