Tag hand om tekniken - inventering av kulturhistoriska industrimiljöer

Författare
Bengt Spade
(Bengt Spade, Mille Törnblom.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Riksantikvarieämbetet, Holmberg 2012 Sverige, Stockholm, Malmö 75 sidor. ill. 978-91-7209-621-9
Riksantikvarieämbetet 1997 Sverige, Stockholm 75 sidor. ill. 978-91-7209-620-2
Riksantikvarieämbetet, Sjuhäradsbygdens tr. 1997 Sverige, Stockholm, Borås 75 sidor. ill. 30 cm