Tag lyckan fatt 1, Ett hus likt många andra

Författare
Alice Lyttkens
Genre
Roman, Storstilsbok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Grote letter bibliotheek i samarbete med Dag Lyttkens, Glemmingebro 1995 Nederländerna, Baambrugge 429 sidor.
B. Wahlström, B. Wahlström 1973 Sverige, Stockholm, Falun 238 sidor.
Bonnier, Bonnier 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 256 sidor. ill.