Take it easy 1, studiehäfte för dig som är härselhandikappad

Författare
Brenda Bennett
(Sammanställd av Lars Nordlinder)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsradion 1982 Sverige, Stockholm 61 sidor. 91-26-82841-3