Take it easy 2, Handledning för gruppstudier

Författare
Brenda Bennett
(Talia Hedström, Kerstin Kjellin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsradion 1983 Sverige, Stockholm 56 sidor. : ill. 30 cm 91-26-83342-5
Utbildningsradion 1982 Sverige, Stockholm 69 sidor. : ill. 30 cm 91-26-82842-1