Taktiska laservapen - system och teknik under utveckling

Författare
Lars Sjöqvist
(Lars Sjöqvist, Ove Steinvall)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Informationssystem, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 2008 Sverige, Stockholm 46 sidor.