Tal då konungens högstbetrodde man, en af rikets herrar, stats-rådet och tjenstförrättande stats-ministern för utrikes ärenderne, riddaren och kommendören af kongl. maj:ts orden samt ordens-kanslern, en af de aderton i Svenska akademien, och ledamoten af flere in- och utländska samfund, högvälborne grefve herr Adolf Göran Mörner jordfästades i Hedvig Eleonoræ kyrka den 8 februari 1838

Författare
Mårten Bergvall
(Af M. C. Bergwall)
Genre
Likpredikningar-1830-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1838 Sverige, Stockholm 23 sidor.