Tal då konungens högtbetrodde man, general-majoren, chefen för Kongl. Ingeniör-corpsen, inspektören för Pionier-corpsen, ledamoten i Kongl. Krigs-kollegium, kommendören med Stora korset af Kongl. Svärds-orden, riddaren af konung Carl XIII:s Orden, välborne herr Henric G. af Melin jordfästades i Hedvig Eleonorae kyrka den 25 januari 1839

Författare
Mårten Bergvall
Genre
Likpredikningar-1830-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1839 Sverige, Stockholm