Tal då konungens trotjenare, protokolls-sekreteraren, stiftaren och föreståndaren vid Institutet för blinda och döfstumma samt riddaren af Kongl. Maj:ts Wasa-orden, herr Per Aron Borg jordfästades i Hedvig Eleonorae kyrka den 30 april 1839

Författare
Mårten Bergvall
Genre
Likpredikningar-1830-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1839 Sverige, Stockholm