Tal då professoren och riddaren herr Erik Gust. Göthes kära maka, fru Anna Elisab. Fris, jordfästades i Hedv. Eleon. kyrka, d. 29 apr. 1833; af M. Chr. Bergvall

Författare
Mårten Bergvall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1833 Sverige, Stockholm, tryckt hos Henr. Gust. Nordström, 1833 16 sidor. (s. 16 blank) 8:o