Tal, hållet uti Asby kyrka i Östergöthland d. 9 november 1790, då den friherreliga ätten Wrangels, af Ludenhoff, sköldemärke sönderslogs af H.C. Schmiterlöw ... Linköping, trykt hos Schonberg och Björkegrrens ! enka, 1791

Författare
Henning Christian Schmiterlöw
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1791 Sverige, Linköping [16] sidor. 8:o.