Tal hållet uti Christinæ kyrka i Götheborg, den 15 martii 1785, då den grefwelige ätten von Saltzas wapen sönderslogs. Götheborg, tryckt hos Samuel Norberg, kongl. gymn. boktr

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1785 Sverige, Göteborg 10 sidor. 4:o.