Tal hållet vid lieutenantens vid kongl. Svea lif-gardet ... Carl Magnus DuRietz graf den 11 januarii 1799, då friherrliga DuRietzska sköldemärket sönderslogs af Axel Gabriel Silfverstolpe ... Stockholm, tryckt hos directeuren Johan A - Carlbohm, 1799

Författare
Axel Gabriel Silverstolpe
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1799 Sverige, Stockholm 08 sidor. 8:o.