Tal, hållit uti kongl. Riddarholms kyrkan i Stockholm den 2 december 1781. Då den grefvelige ätten von Lievens vapen sönderslogs af E. Schröderheim ... Stockholm, tryckt uti kongl. ordens-tryckeriet

Författare
Elis Schröderheim
Genre
Likpredikningar-1780-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1781 Sverige, Stockholm 16 sidor. =(s. 15/16 blank).= 8:o.