Tal i anledning af jubel-festen, hållit i Christianstad den 7 martii 1793 af mag. Matthias Sundius ... Lund, tryckt hos direct. C.F. Berling

Författare
Matthias Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1793 Sverige, Lund 24 sidor. 8:o.