Tal til kongl. maj:t, hållit den 10 octob. 1790 på Drotningholms slott, då Upsala läns och Södra Helsingelands allmoge för erhållen fred förklarade desz underdåniga tacksamhet igenom desz ombud, för Upsala län Nils Andersson i Boglösa och Blacksta, med flere från samma län, samt för Södra Helsingeland Pehr Johansson i Alfta kyrkoby, och Olof Jonsson i Kurland

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1790 Sverige, Stockholm, tryckt hos Johan A. Carlbohm, 1790 [4] sidor. 8:o