Tal vid framlidne konungens trotjenare, commissarien uti kongl. maj:ts och rikets högloflige kammar- rätt ... Casten Aulins begrafning i Åhus kyrka den 7 maj 1819 af Nils Johan Sundius ... Christianstad 1819. Tryckt uti hof-secreteraren - F.F. Cedergréens boktryckeri

Författare
Nils Johan Sundius
Genre
Likpredikningar-1810-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1819 Sverige, Kristianstad 32 sidor. 8:o.