Tal vid högvälborna grefvinnan Eva Ulrica Beckfriis', född grefvinna Bark, jordfästning i Hedv. Eleon. kyrka den 13 februarii 1839

Författare
Mårten Bergvall
(Af M. C. Bergwall)
Genre
Likpredikningar-1830-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1839 Sverige, Stockholm 15 sidor.