Tal vid herr kammereraren Lars Fredric Skogbergs graf den 29 october 1823. Af kyrkoherden M.C. Bergwall. Stockholm, 1824 tryckt hos Ernst Ad. Ortman

Författare
Mårten Bergvall
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1824 Sverige, Stockholm 08 sidor. 8:o.