Tal vid herr notarien Johan August Sjögréens jordfästning den 24 mars 1857

Författare
Casper Tham
(Af Casper Tham.)
Genre
Likpredikningar-1850-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1857 Sverige, Stockholm [1] sidor., sidor. 4-6 sidor.]