Tal vid jungfru Anna Brigitta Rönbecks dotter af prosten och kyrkoherden Saamuel Rönbeck begrafning, i Gårdstånga kyrka den 29 april 1808. Af Nils Johan Sundius ... Christianstad 1809. Tryckt hos F.F. Cedergreen

Författare
Nils Johan Sundius
Genre
Likpredikningar-1800-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1809 Sverige, Kristianstad 24 sidor. 8:o(4).