Tal vid kammar-rätts-rådinnan Lovisa Augusta Wilhelmina Ferlins, född Sandelhielm, jordfästning å Johannis kyrkogård i Stockholm den 23 juni 1857

Författare
Johan Gustaf Lundberg
(Af Johan Gustaf Lundberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1857 Sverige, Stockholm 7 sidor.