Tal vid majorskan Chr. Ch. Am. Blomstedts, född grefvinna Cronhjelm, jordfästning den 4 november 1826, af Mart. Chr. Bergwall ... Stockholm, Elméns och Granbergs tryckei, 1826

Författare
Mårten Bergvall
Genre
Likpredikningar-1820-talet
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1826 Sverige, Stockholm 12 sidor. 8:o.