Tal vid pastors-adjunkten vid Hedvig Eleonoræ församling, tillförordnade läraren vid Kongl. Djurgårds-skolan, herr C. G. M. Hultmans graf den 17 april år 1837

Författare
Mårten Bergvall
(Af M. C. Bergwall.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1837 Sverige, Stockholm 15 sidor.