Tal vid theologiæ doctoren, härads-prosten ... Wilh. Magnus Gyllenskepps jordfästning i Rödeby kyrka d. 18 januarii 1820, af mag. M. Sundius ... Carlskrona 1820, tryckt i kongl. am:ts boktryckeriet, hos majoren och ridd. Svinhufvuds enka

Författare
Matthias Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1820 Sverige, Karlskrona 16 sidor. =(s. 15/16 blank)=. 8:o.