Tal wid skriftermål, innehållande nödiga ärindringar för nattwards-gäster. I wälmening til upbyggelse utgifne af Nils Johan Sundius ... Lund 1794. Trykt hos prof. Joh. Lundblad

Författare
Nils Johan Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1794 Sverige, Lund [02] , 240 sidor. =(s. 237-40 opag., 237 rättelser, 239-40 annons)=. 8:o.