Talen i färg Bok 1 - studium för lärare

Författare
Caleb Gattegno
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1979 Sverige, Stockholm [3], 91 sidor. 91-24-29809-3