Talen i färg - studium för lärare

Författare
Caleb Gattegno
(Caleb Gattegno i övers. av Göta Englund och Inger Wistedt)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Esselte studium 1979 Sverige, Stockholm 24 cm
Esselte studium 1979 Sverige, Stockholm [3], 91 sidor. 91-24-29809-3
Esselte studium 1979 Sverige, Stockholm [2], 110 sidor. 91-24-29810-7