Tallinna Mustpead - Mustpeade vennaskonna ajaloost ja varadest

Författare
(Tallinna Linnaarhiivi väljaanne koostajad, Juhan Kreem, Urmas Oolup = Die Revaler Schwarzenhäupter : Geschichte und Schätze der Bruderschaft der Schwarzenhäupter / herausgegeben vom Stadtarchiv Tallinn herausgegeben von Juhan Kreem, Urmas Oolup.)
Språk
Estniska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Tallinna Linnaarhiiv c1999 Estland, Tallinn 181 sidor. : ill. (some col.) 30 cm. 9985-57-244-0