Tame the Primitive Brain : 28 Ways in 28 Days to Manage the Most Impulsive Behaviors at Work

Författare
Mark Bowden
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
John Wiley & Sons, Inc. 2013 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, New York