Tandvård i andra länder - vad kan Sverige lära?

Författare
(Red: Göran Arvidsson, Bengt Jönsson översättning: Sven-Erik Hamp och Göran Karlsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle, Beyrond 1993 Sverige, Stockholm, Malmö 96 sidor. diagr., tab. 22 cm