Tango är min passion

Tangoentusiasten Virtanen lever efter Platons filosofi enligt vilken man inte ska inleda intima förbindelser med det motsatta könet förrän man fyllt 36 år. En roman om kärlek och tango som även ger en inblick i tangons historia.

Författare
M. A. Numminen
(M. A. Numminen översättning av Trygve Söderling.)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Alfabeta, Schildt 2003 Sverige, Stockholm, Helsingfors, Danmark 343 sidor. 18 cm
Alfabeta 1999 Sverige, Stockholm, Finland 343 sidor. 22 cm
Schildt, Gummerus 1999 Finland, Esbo, Jyväskylä 343 sidor. 22 cm