Tango - återkomsten

Tangon är som ett hemligt sällskap. Lika osynlig utåt som inbjudande

för den som har hittat dit. En kultur som öppnar famnen

mot precis vem som helst under förutsättning att han eller hon

kan de grundläggande dansstegen.

Journalistparet Gunilla Ander och Nils Hansson klev in i denna

värld i januari 1998, på den stockholmska tangorestaurangen Pelé,

och har under de följande åren upplevt dess förgreningar i bland

annat Norden, Polen, Ungern, Belgien, Turkiet, Uruguay och Japan.

Tango är berättelsen om hur denna kultur har växt fram, spridit

sig över världen och fått återverkningar i såväl popmusik som

Hollywoodfilm.

Under en lång rad reportageresor har Gunilla Ander och Nils

Hansson sökt upp de viktigaste namnen inom den moderna tangon

och tecknar med hjälp av dem bilden av en kultur som är både

strikt traditionstrogen och helt ny, både välkomnande och hårt hierarkisk.

Med sina egna stjärnkulter och modevågor.

Här möter vi banbrytare inom dans och musik, varvat med nedslag

i tangokulturen på olika platser och den äldre tangohistorien

speglad i dagens rörelser. Den finska tangon och den svenska

Taube-traditionen får också sin belysning. Liksom tangons beröringspunkter

med genusteori, tai chi och punk.

Boken innehåller ett rikt bildmaterial.

Författare
Gunilla Ander
(Gunilla Ander och Nils Hansson foto: Gunilla Ander.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ordfront, Mediaprint 2005 Sverige, Stockholm, Uddevalla 288 sidor., [32] pl.-s. i färg ill. 22 cm