Tankar från baslinjen - humanister om idrott, kropp och hälsa : festskrift till Mats Hellspong

Författare
(Jesper Fundberg, Klas Ramberg & Dan Waldetoft (red.).)
Genre
Bok, Festschrift
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Östlings bokförlag Symposion, Symposion 2005 Sverige, Eslöv, Eslöv 346 sidor. ill. 23 cm